Implementácia SW riešení

V oblasti implementácie SW riešení ponúkame svoje znalosti pri:

  • implementácii informačných systémov založených na java technológiach (J2EE) s využitím klient - server architektúry.
  • implementácii webových stránok podľa zadania používateľa (statické stránky, dynamické stránky - PHP+MySQL, java servlety, jsp, a pod., redakčný systém Joomla ).

 

Naše skúsenosti:

  • Znalosť práce s veľkými aplikačnými servrami (WebSphere Application Server) a s robustnými databázami (Oracle).
  • Tvorba webových aplikácii na báze javy - písanie frontendu aj backendu (napojenie na databázy, webové služby, rôzne komunikačné protokoly).
  • Tvorba jednoduchých webových aplikácii na báze PHP + MySQL a s využitím redakčného systému Joomla.
  • Spolupráca pri implementácii veľkých informačných systémov pre štátnu správu SR , a spoluimplementácia viacerých internet bankingových systémoch v Českej republike a v iných európskych štátoch. (programovanie frontendu a backendu + analýza zákazníckych požiadaviek)